Sjoerd

Sjoerd

Wired was een Alternate Reality Game dat in samenwerking met de Bibliotheek Leeuwarden was ontwikkeld om spelers te onderwijzen in nieuwe media. De spelers kwamen terecht in een experiment dat geleid werd door een excentrieke zakenman en zijn eeuwige stagiaire. Om investeringen van het schimmige IndoctroCorp te kunnen krijgen moest deze zakenman zichzelf bewijzen en de spelers konden hem hierbij helpen.

Spelers voerden in groepen opdrachten uit die zich afspeelden in zowel de bibliotheek als op sociale netwerken. Gaandeweg ontdekten spelers de bibliotheek, vonden ze aanwijzingen op posters, in boeken en gingen ze het web op om informatie te vinden.
Dit allemaal om een mobiele telefoon te vinden en de gevoelige data daarop te vernietigen… of te verspreiden op sociale netwerken.